EVALUAREA RISCULUI LA SECURITATE FIZICA

    Evaluatorul de risc la securitatea fizică este o persoană fizica autorizată, având ca obiect de activitate evidenţierea şi evaluarea riscurilor determinate de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, analiza situaţiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurării securităţii fizice şi propunerea de măsuri concrete de tratare a acestuia în vederea încadrării riscurilor în limite permise.

    Evaluatorul de risc la securitatea fizică are următoarele competenţe:

  • Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare;

  • Comunicarea în domeniul riscului;

  • Documentarea privind categoria obiectivului de evaluat şi stabilirea surselor de date pentru caracterizarea sa din punct de vedere al securităţii fizice,

  • Stabilirea contextului intern şi extern în care se situează obiectivul, cu accent pe factorii perturbatori,

  • Identificarea riscurilor la securitatea fizică, în raport de vulnerabilităţile existente în obiectiv,

  • Analiza riscurilor la securitatea fizică, pe baza aplicării unor metode de evaluare adecvate, accentuând pe evaluarea scenariilor plauzibile,

  • Estimarea valorilor de risc şi alegerea strategiei de risc corelată cu valoarea calculată a riscului,

  • Recomandarea măsurilor de tratare a riscului în vederea încadrării nivelului de risc în limitele acceptabile, prin mijloace tehnice, de pază şi intervenţie, procedurale,

  • Redactarea raportului de evaluare şi tratare a riscului relativ la securitatea fizică a obiectivului; raportul include şi elementele de evaluare a costurilor implementării măsurilor de securitate fizică,

  • Asigurarea monitorizării şi revizuirii valorii de risc iniţial determinate, prin urmărirea în timp a efectelor măsurilor propuse, în conformitate cu cerinţele de calitate specifice activităţii prestate.

Contact

Evaluator de risc securitate fizica - Persoana fizica autorizata BURLA MIREL Pozitia 771 in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica
Str. Pictor Dimitrie Hirlescu, bl. 4, sc. B, ap. 20
Municipiul Falticeni, judetul Suceava
Cod postal 725200

0757013853

Sondaj

Noutăţi

© 2015 Toate drepturile rezervate.