Servicii


MANAGEMENTUL RISCURILOR

1) Evaluarea  riscului la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor, transpuse în planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

a. Identificarea riscului.

Organizatia identifica sursele de risc, domeniile de impact, evenimentele, cauzele si consecintele potentiale ale acestora. Scopul acestei etape este de a genera o lista cuprinzatoare a acelor evenimente care ar putea facilita, preveni, degrada sau întârzia realizarea obiectivelor, importanta fiind si identificarea riscurilor asociate nevalorificarii unei oportunitati.

b. Analiza riscului.

Analiza riscului vizeaza dezvoltarea unei întelegeri a riscului,  furnizând datele de intrare pentru etapa de evaluare. Analiza implica luarea în considerare a cauzelor si surselor de risc, a consecintelor pozitive sau negative, a probabilitatii de materializare a respectivelor consecinte. Riscul este analizat prin componentele sale de probabilitate si gravitate, dar si a oricaror alte atribute relevante. Modul de exprimare al consecintelor si probabilitatii si modul de agregare al acestora pentru a exprima un nivel de risc va fi diferit, în functie de natura riscului, de informatiile disponibile si de finalitatea rezultatelor aprecierii riscurilor. Analiza riscului poate fi realizata la diferite niveluri de detaliere în functie de risc, de scopul analizei, de informatiile, datele si resursele disponibile. Analiza poate fi calitativa, semi-cantitativa, cantitativa sau o combinatie a acestora, în functie de circumstante.

c. Evaluarea riscului.

Scopul evaluarii consta în sprijinirea procesului de adoptare a deciziilor privind tratarea riscurilor, în baza rezultatelor analizei si a ierarhizarii riscurilor. Evaluarea implica compararea nivelului de risc determinat prin analiza cu criteriile de risc elaborate în faza de stabilire a contextului. Daca nivelul de risc nu îndeplineste criteriile de acceptabilitate, riscul ar trebui tratat. Deciziile vor lua în considerare un context mai larg al riscurilor si toleranta la risc a partilor interesate. În anumite circumstante, evaluarea riscului poate conduce la decizia de a efectua noi analize, mai aprofundate sau de a nu trata riscurile decât prin mentinerea sistemelor de control existente. Astfel de decizii vor fi influentate de apetitul la risc al organizatiei, de atitudinea fata de risc sau de criteriile prestabilite privind riscul.

 *d. Tratarea riscului.*

Daca abordarile traditionale ale managementului riscului au fost centrate, preponderent, pe actiuni de contracarare a acestuia, metodele moderne promoveaza actiuni de anticipare, simulare, previziune a riscului, diminuând functia reactiva si amplificând functia preventiva. Tratarea riscurilor implica selectarea uneia sau mai multor optiuni de modificare a riscurilor si implementarea acestor optiuni, prin intermediul unui proces iterativ de stabilire a modalitatilor de tratare, de decizie privind tolerabilitatea riscului rezidual si de estimare a efectului tratarii riscurilor pâna la încadrarea riscului rezidual în limitele criteriilor de risc ale organizatiei.Selectia celei mai adecvate optiuni de tratare a riscurilor implica echilibrarea costurilor si a eforturilor necesare implementarii, cu avantajele obtinute în ceea ce priveste cerintele legale, reglementare sau de alta natura, responsabilitatea sociala si protectia mediului natural.

 *e. Monitorizare si revizuire.*

Monitorizarea este procesul prin care datele despre evolutia unui risc sunt centralizate, interpretate si raportate. Scopul monitorizarii este de a colecta informatii cât mai exacte, actuale si oportune si de a le prezenta celor implicati într-o maniera cât mai clara si mai usor de înteles. Revizuirea riscului este etapa în care se verifica rezultatele obtinute în urma masurilor implementate.

In functie de obiectul de activitate al unitatii, natura bunurilor detinute, numarul de locatii, masurile de securitate deja implementate si a altor criterii, procesul de evaluarea riscului la securitatea fizica va parcurge urmatoarele etape:

 • Stabilirea intalnirii cu un evaluator de risc, direct la locatia unde urmeaza a se efectua analiza de risc la securitatea fizica sau la sediul central al unitatii;
 • Detalii preliminare privind analiza de risc la securitatea fizica. Semnarea Acordului de confidentialitate si a Contractului de prestari servicii;
 • Definirea parametrilor care pot genera riscurile la securitatea fizica a unitatii. Stabilirea detaliilor si a documentatiei necesare pentru efectuarea analizei de risc;
 •  Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la adresa obiectivelor, bunurilor, valorilor si personalului unitatii. Factori externi si interni;
 • Analiza riscurilor la securitatea fizica si estimarea impactului acestora asupra unitatii de afaceri;
 • Stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor minime de securitate. Calculul gradului de risc si incadrarea acestuia la nivelul corespunzator;
 • Intocmirea raportului de evaluare in urma analizei de risc la securitatea fizica. Prezentarea raportului catre conducatorul unitatii;

Re-evaluarea (acolo unde este cazul), completarea, semnarea si inregistrarea grilei de evaluare si a raportului final in urma analizei de risc la securitatea fizica. 


2) Grila de evaluare 


 


Grila de evaluarea a riscului la securitatea fizica se completeaza pentru situatia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadreaza în domeniul riscului acceptabil.

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.

În categoria documentelor-suport intra: chestionare, declaratii, alte documente specifice, date obtinute si folosite în procedura de evaluare.

Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiza:

a)*  criterii  specifice  obiectivului,  prin  care  se  evalueaza *elemente de amplasare zonala si locala, cu o *pondere de 25%;*

b)* criterii de securitate, prin care se evalueaza *masurile de securitate implementate sau care urmeaza a fi implementate, cu o *pondere de65%*;

c)* criterii functionale, prin care se evalueaza *elementele privitoare la desfasurarea activitatii unitatii *evaluate, cu o *pondere de 10%;

*d)* alte criterii, nenominalizate în grila, prin care se asigura evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate în categorii cu impact de crestere, respectiv diminuare a riscurilor.

În situatia unitatii care desfasoara activitati diferite în aceeasi incinta sau în acelasi spatiu, în cadrul analizei de risc se *completeaza grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate*, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate.

Pentru categoriile de unitati care au definite cerinte minimale în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 301/2012, cu exceptia infrastructurilor critice, evaluarea si cuantificarea gradului de risc asociat unitatii se fac prin determinarea unei valori numerice atasate obiectivului evaluat, sens in care se utilizeaza grila de evaluare corespunzatoare obiectului de activitate, dintre cele prevazute în  Instructiuni nr. 9 din 01.02.2013 ,anexele nr. 1-11 ,document  publicat in Monitorul Oficial  nr.164 din 27 martie 2013 Emitent : Ministerul  Afacerilor  Interne.

In cazul unitatilor pentru care nu au fost definite cerinte minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizica se elaboreaza similar, prin aplicarea grilei de evaluare generale prevazute in anexa nr. 12.

3) Documentele necesare analizei de risc - sunt urmatoarele:

 •  copie dupa documentul care face dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului ce urmeaza a fi analizat;
 • copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;
 • planul de paza in cazul obiectivelor preexistente (nu este necesar in cazul obiectivelor care nu au instituita paza cu personal uman conform art. 6 din Normele metodologicede aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor);
 • proiectul sistemului tehnic de securitate avizat de organul de politie competent teritorial (doar in cazul obiectivelor preexistente);
 • certificat de calitate si garantie pentru mijloacele de protectie mecanofizice (usi, ferestre, gratii metalice, seifuri, case de bani sau dulapuri de casierie, genti securizate de transport, compartiment blindat) care sa ateste clasa de rezistenta la efractie - certificare conform standardelor nationale sau europene de profil;
 •  certificat de calitate si garantie pentru echipamentele componente ale sistemelor de alarmare - certificare conform standardelor nationale sau europene de profil (doar in cazul obiectivelor preexistente);
 • contractul de prestari servicii incheiat cu societatea specializata de paza si protectie (daca este cazul)
 • contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare  (daca este cazul);
 • contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice  a sistemelor tehnice de securitate; (daca este cazul);
 • contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul)
 • polite de asigurare diverse.Stabilirea unei întâlniri
Spuneţi-ne cand sunteţi disponibil. Noi respectăm programul dvs.!Echipa noastră
Succesul firmei este datorat evaluatorilor noştri. 

Echipa noastră prietenoasă şi competentă este la dispoziţia dvs.


 

Contact

Evaluator de risc securitate fizica - Persoana fizica autorizata BURLA MIREL Pozitia 771 in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica
Str. Pictor Dimitrie Hirlescu, bl. 4, sc. B, ap. 20
Municipiul Falticeni, judetul Suceava
Cod postal 725200

0757013853

© 2015 Toate drepturile rezervate.

Creați un site gratuitWebnode